BSM Clinic

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin xác nhận đặt chỗ nếu bạn để lại tên,
số điện thoại, loại hình phẫu thuật bạn quan tâm.


--

Vietnamese Name: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BS MEDICAL CLINIC

English Name: BS MEDICAL CLINIC COMPANY LIMITED

Company address: 2/25C Tô Hiến Thành, P15, Quận 10, HCM ; 2/25 To Hien Thanh Street, Ward 15, District 10

Tax Identification Number: 0316071328

Phone Number: (028) 36.221.222
Hotline: 0909 186 598